Wat is Rots en Water?

Weerbaarheid door Rots en Water

Het Rots en Water programma leert kinderen voor zichzelf op te komen. Er zijn meer manieren dan schoppen of schelden. Ook leren kinderen stevig te staan en hun grenzen aan te geven. Ze leren dat weglopen niet altijd laf is, als je het op de goede manier doet. Kinderen leren de focus op het juiste punt te leggen, waardoor ze sterker overkomen. Door het ontwikkelen van deze vaardigheden zal ook het zelfvertrouwen enorm toenemen. Hierdoor worden kinderen weerbaarder door Rots en Water.

Doelstelling

Het Rots en Water programma richt zich op bewustwording en ontwikkeling van eigen kracht. Daarnaast ontwikkelen kinderen het vermogen en de mogelijkheden om met andere mensen samen te spelen, werken en leven. Dit alles in onze veranderende multiculturele samenleving.

Anti-pest programma

Het Rots en Water programma werkt actief aan het stoppen van pestgedrag. Dit doen we door positief fysiek contact. Kinderen leren dat ze elkaar nodig hebben om te kunnen groeien. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en leren om in te grijpen als er gepest wordt. Pesters leren om hun emoties en onzekerheden beter te reguleren.

Weerbaarheid door Rots en Water

Wetenschappelijk onderzoek

‘positieve veranderingen in sociale veiligheid, competentiebeleving en depressieve gevoelens’

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het Rots en Water programma positieve veranderingen in sociale veiligheid, competentiebeleving en depressieve gevoelens oplevert. Deze positieve veranderingen zijn in de meeste gevallen groter dan 10 kansrijke programma’s tegen pesten.

Lees hier het volledige artikel


Aanpak

We oefenen met vaardigheden en werken tijdens de training steeds met andere partners. We wisselen dit af met reflectiemomenten. Kinderen leren dan hun gevoelens en gedachten te verwoorden en uit te wisselen. Kinderen ontwikkelen hierdoor meer zelfkennis en leren elkaar beter kennen en begrijpen. Daardoor ontstaat er een plezierige en veilige leeromgeving.

Psycho-fysieke aanpak

Kinderen leren vooral door te doen. Bovendien beschikken kinderen over een enorme dosis energie die uitnodigt en soms dwingt tot bewegen. Jongens hebben, gemiddeld genomen, meer moeite met het verwoorden van gedachten, gevoelens en emoties. Onze psycho-fysieke aanpak zorgt ervoor dat jongens leren om hun energie te beheersen. Daarnaast leren ze, door de kringgesprekken, meer verbaal gerichte communicatiemogelijkheden aan. Meisjes ervaren dat ook zij veel kracht en energie hebben en dat ze die kunnen en mogen gebruiken in stressvolle of bedreigende situaties. Daarom groeit de weerbaarheid door Rots en Water enorm.

Ouderparticipatie

Het is belangrijk dat ouders hun kind steunen in zijn of haar ontwikkeling. Elke training is effectiever wanneer er herhaling inzit. Het Rots en Water programma is hierop geen uitzondering. Daarom worden ouders na elke les geïnformeerd over de inhoud van de afgelopen les. Ouders worden ook meegenomen in de termen van het Rots en Water programma, zodat dit thuis ook gebruikt kan worden. Daarnaast wordt er in elke training een kijkmoment georganiseerd, waarin kinderen kunnen tonen wat ze geleerd hebben. Om te zorgen dat elk kind zich veilig kan voelen worden de andere lessen met alleen de cursus-groep gevolgd.